Mens en maatschappij

De wereld van levende energie € 24,95
De wereld van levende energie

Tussen 2013 en 2016 verscheen de vierdelige Engelstalige serie The Path of the Energetic Mystic. Deze boeken – waarin de oude wijsheid van de Incasjamanen uit Peru is opgetekend – staan aan de basis van De wereld van levende energie, Incasjamanisme in de praktijk. Voor het eerst is nu een helder en praktisch overzicht van deze eeuwenoude traditie beschikbaar in het Nederlands. In dit boek is een rijkdom aan traditionele Incarituelen, ceremonieën, zuiverings- en helingstechnieken verzameld. Het kan worden gebruikt als studieboek, naslagwerk of handleiding. Ook geïnteresseerden uit andere sjamanistische richtingen en mensen die zelfheling willen toepassen kunnen er hun voordeel mee doen. Deze uitgave is een ode aan de authentieke natuurgeneeskundige wijsheid van de Incasjamanen uit de hoge Andes van Peru. De leringen over de sjamaan van Moeder Aarde – de Pampamesayoq – zijn doordrongen van liefde, wederkerigheid, dankbaarheid en bescheidenheid. Het is hun missie om de wijsheid van het hart te verspreiden.

Herhaalde aardelevens € 13,50
Herhaalde aardelevens

Steeds meer mensen houden de mogelijkheid van herhaalde aardelevens open. In de antroposofische geesteswetenschap wordt reïncarnatie als een basisfeit beschouwd. Maar hoe zit het eigenlijk in elkaar? Welke drijfveren liggen eraan ten grondslag? ‘Om het belang van dit aardeleven te erkennen … zou de mensheid van de vele aardelevens één leven moeten doorlopen zonder weet te hebben van herhaalde aardelevens. Dit is nu voor veel mensen bereikt,’ aldus Steiner. Het lag dus in de bedoeling van de schepping dat we ons vorige levens niet herinneren. Steiner neemt ons mee op zijn spirituele reis, waardoor we de geestelijke samenhangen leren zien. Een boekje vol verrassende antwoorden voor vragenden, én voor lezers voor wie reïncarnatie de ‘gewoonste’ zaak is.

De kerstgedachte en het geheim van het Ik € 13,50
De kerstgedachte en het geheim van het Ik

Wat heeft Kerstmis te maken met Adam en Eva, met de boom van goed en kwaad, met het kruis op Golgotha? In grandioze lijnen schetst Rudolf Steiner in deze voordracht de spirituele verbanden tussen ons kerstfeest, het Paradijsverhaal en het gebeuren op Golgotha. Verder beschrijft hij dat Kerstmis een herinnering is aan de kindertijd: het menselijk-goddelijke, en wat er na onze kinderjaren met ons Ik gebeurt. En daarmee hangen de middeleeuwse kerstspelen weer samen. Uiteenlopende gezichtspunten, waarbij aan het eind alle lijntjes weer blijken samen te komen.

Boeddha en Christus € 13,50
Boeddha en Christus

In onze tijd horen we vaak spreken over Boeddha en het boeddhisme. Het verlangen om het boeddhisme te begrijpen is in de westerse cultuur nog vrij recent. Steiner schetst met enkele pennestreken de wezenskenmerken van het boeddhisme en beschrijft daarnaast de essentie van Christus en het christendom. Wat vereist het boeddhisme en wat het christendom? Nader ingaan op de diepste impulsen van beide leringen, dat is wat er in deze voordracht gebeurt. Een kristalhelder beeld van het wezen van boeddhisme en christendom.

Antroposofie en rechtsextremisme € 15,00
Antroposofie en rechtsextremisme

Regelmatig kom je beschuldigingen betreffende racisme en/of rechtsextremisme tegen van Rudolf Steiner en de antroposofie. Ook het etiket ‘antisemiet’ kreeg Steiner opgeplakt. In de Nederlandse pers duiken soms verdachtmakingen en verwijten aan het adres van antroposofen op. Dat vraagt om een gedegen studie van deze gevoelige, maar essentiële materie. Peter Selg maakte diepgaand studie van Steiners visie en uitspraken, én van de gedragingen van diverse antroposofen o.a. in de nazitijd. Hoe reageerden antroposofen op Hitlers machtsovername? Kun je affiniteit bespeuren van antroposofische kringen met rechts-radicaal gedachtengoed? In drie delen beschrijft Selg deze materie: - Steiners houding jegens nationaalsocialisme, rechtsextremisme, racisme en antisemitisme; - hoe de antroposofen zich hebben gedragen tussen 1933 en 1945; - de uitdagingen en moeilijkheden die met deze thema’s samenhangen. Een boekje dat op verfrissende wijze opheldering geeft over dit zompige gebied en zelfkritiek niet uit de weg gaat.

De techniek € 15,00
De techniek

De mens was nog nooit zo diep in techniek ondergedompeld als nu. We reizen over de wereld, we zijn elektronisch in verbonden met mensen en apparaten, we gebruiken ‘social media’ en het internet. Geen huishouden zonder machines. Daar liggen uitdagingen voor ons. De mens heerst over de techniek maar wordt ook beheerst door de techniek, raakt in de ban ervan. Ons lot wordt door technologie bepaald. ‘De mensen gaan steeds meer op machines lijken,’ aldus Steiner. Wat zijn daar de gevolgen van? Wat doet dit met ons denken en ons voelen? Kunnen we tegenwicht ertegen scheppen? Een boekje met verrassende inzichten én handvatten voor ons dagelijks leven.

Vlinder op mijn hand € 13,50
Vlinder op mijn hand

“We reden op de fiets, jij in een stoeltje voorop, ergens in Drenthe, op een zonnige zomerdag, toen het ineens en zonder directe aanleiding door me heen flitste: ik heb een gehandicapt kind... Die flits vervaagde weer, en ook al zag ik in de jaren die volgden de moeite die jij had om goed in je lichaam te komen, het duurde nog jaren voor die flits zich opnieuw verdichtte: toen ik het formulier in handen hield waarop van officiële zijde vermeld stond dat jij ´100% zwaar gehandicapt´ was. Ik weet nog goed hoe verbijsterd ik was: wordt dat zó gezien in de buitenwereld...?! Ik zag jou vooral en bovenal als het stralende mensenkind, de prachtige mens die je was. Mijn zoon. Het kind wiens moeder ik ben. De mens die mij moeder maakte. Die mij zo rijk maakte dat er geen woorden voor zijn.”

De kunst van het genezen € 25,00
De kunst van het genezen

De in Engeland in 1923 gehouden voordrachten waren bedoeld voor zowel artsen als leken. Steiner schetst van de mens de basisbeginselen, maar stoot vervolgens door naar diepgaandere inzichten. Alleen uit een spiritueel mensbeeld kan een geneeskunde ontstaan die de hele mens omvat. De bewonderenswaardige vooruitgang van onze natuurwetenschap heeft ongelooflijk veel bereikt ten aanzien van de kennis van de fysieke wereld. Steiner realiseerde zich hoe vurig de moderne mens in feite verlangt naar een uitbreiding van de bestaande, materialistische visie op de mens, en op gezondheid en ziekte. Daaruit wordt dan de nieuwe geneeswijze ‘geboren’. De snelle opmars van de antroposofische geneeskunde in de wereld is inmiddels niet te stuiten. Aan de hand van vele voorbeelden schetst Steiner o.a.: Hoe ontstaan ziekten?; Waarom worden wij ziek?; Therapieën en geneesmiddelen; Ziektebeelden en medicijnen. Een verhelderende visie op de kunst van het genezen.

Het recht om jezelf te zijn € 19,50
Het recht om jezelf te zijn

Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ien Dales (1931-1994) was vanaf 1987 twee jaar burgemeester van Nijmegen. Ze maakte in die korte tijd indruk door haar grote betrokkenheid bij de stad. Als minister van Binnenlandse Zaken, vanaf 1989, verdedigde zij onvermoeibaar het anti-discriminatiebeginsel in artikel 1 van de Grondwet. COC Nijmegen stelde in 1996, bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum, een jaarlijkse prijs in voor personen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor gelijke rechten en het tegengaan van discriminatie, zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet. Het was vanzelfsprekend dat deze prijs naar Ien Dales vernoemd werd. In 1998 werd, bij gelegenheid van de uitreiking van de burgemeester Dales prijs, de eerste burgemeester Dales lezing gehouden. Een prominente spreker geeft daarin vanuit zijn of haar beroepspraktijk een visie op de werking van artikel 1. Zowel de prijs als de lezing, altijd uitgesproken in de Nijmeegse Raadzaal, zijn inmiddels instituten geworden.

‘Voor God kom ik mijn cel uit’ € 19,95
‘Voor God kom ik mijn cel uit’

“Hij wil zelfs zijn advocaat niet zien”, zei de medewerker die me naar zijn cel bracht. “Mevrouw de pastor zou graag een gesprek met je willen voeren”, zei de medewerker. Onmiddellijk stond hij op en liep mee. Onderweg naar de kapel vroeg ik hem: “Je wilde niemand spreken. Waarom ben je van gedachten veranderd?”. Hij keek me even aan en zei toen ernstig: “Voor God kom ik mijn cel uit”. Theologe Margreet Sanders (1963) werkt als geestelijk verzorger in een jeugdgevangenis. Aldaar tekent ze de verhalen op van de jongeren die ze begeleidt. Het zijn verhalen van echte mensen. Soms geknakt en desperaat, gelaten en onverschillig, maar vaker nog zachtaardig en ‘vraatzuchtig op zoek naar zin en betekenis’. Mensen die een nieuwe kans verdienen en mensen van wie je, wat ze ook op hun kerfstok mogen hebben, oprecht kunt houden. “Duivels uitdrijven kan ik niet.” schrijft ze. “Maar het lukt me zo nu en dan om mensen te laten geloven dat ik het wél kan. Met een rozenkrans.” Aansluitend op de openhartige gesprekken met deze jonge veroordeelden laat Sanders meer dan twintig psychologen, pedagogen, juristen, pastores, psychiaters en anderen die betrokken zijn bij het gevangeniswezen, op de verhalen reflecteren. Deze bijdragen maken duidelijk dat elk menselijk tekort een mogelijkheid tot groei inhoudt. De kracht van Sanders ligt steevast in het vermogen om de zondaar in al z’n tragiek te zien en tevens de (on)deugden de herkennen. Om aldoor - zonder oordeel - te blijven luisteren.

Denken in het donker met Richard Linklater € 12,50
Denken in het donker met Richard Linklater

In 2017 verkozen filmcritici de Amerikaanse regisseur Richard Linklater (1960) tot beste regisseur van de afgelopen vijfentwintig jaar. In deze periode maakte hij furore met onder meer het veelbekroonde Boyhood, de Before-trilogie en Dazed and Confused. Naast filmische zijn er ook filosofische redenen om naar Linklaters films te kijken. Linklater staat bekend als een regisseur die weergaloos met tijd speelt. Sommige van zijn films spelen zich af in een dag of een paar uur, maar Boyhood beslaat maar liefst twaalf jaar. De vraag hoe wij ons verhouden tot het voorbijgaan van de tijd is cruciaal in het oeuvre van Linklater. In Denken in het donker met Richard Linklater werpen Hans Maes, Greg Houwer, Marja Pruis en Katrien Schaubroeck een filosofisch licht op de films van Richard Linklater.

Achter de coulissen van het leven € 13,50
Achter de coulissen van het leven

Behalve de ‘gewone’ levensloop kun je bij de mens spreken van een zogeheten dubbele biografie. ‘Om het leven te kunnen begrijpen moeten we achter de coulissen van het leven kijken, niet alleen naar de menselijke biografie die zich voor de ogen en het verstand afspeelt, maar ook naar die andere biografie,’ aldus Steiner. Helder beschrijft hij de ‘nachtkant’ van het leven, en de noodzaak van communicatie met engelen en aartsengelen. Het is belangrijk een soort ‘zintuig’ te ontwikkelen om deze uiterst boeiende materie steeds meer en beter te gaan waarnemen.