Onze titels

€ 24,90
Handboek moraal theologie 1 Een antropologie van de christelijke ethiek

Deel 1 van tweedelige serie: Handboek Christelijke ethiek Christelijke ethiek, in de traditie ook wel moraaltheologie genoemd, is een van de meest omstreden onderwerpen binnen de theologie, maar ook daarbuiten. Toch is het doel van deze ethiek 'een leven in volheid en vrijheid'. Zonder ethische richtlijnen en persoonlijke verantwoordelijkheid kan een leven niet slagen. Normen en wetten hebben als doel ruimte te scheppen voor het leven en dat te beschermen. Deze vrijheid invullen, daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor. En verantwoordelijk zijn betekent: een antwoord verschuldigd zijn aan iemand. Ethiek voltrekt zich daarom altijd in relatie: tot het eigen geweten, tot het goede dat te verwezenlijken valt, en in relatie tot andere levende wezens en de natuur. Christelijke ethiek plaatst deze verantwoordelijkheid bovendien in relatie tot God. Mensen zijn vrij maar ook beperkt; zij doen elkaar kwaad en hebben behoefte aan vergeving en verzoening. Vaak kunnen mensen zich onderling verzoenen, maar soms blijven rekeningen open staan: het kwaad was te groot of de verzoening bleef uit. De theologie kan hier doorverwijzen naar de leer van christelijke verlossing. Het is alleen niet eenvoudig om de inhoud daarvan te laten aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid van moderne mensen. Deze systematische inleiding in de moraaltheologie biedt een uitleg in begrijpelijke antropologische termen. Ze laat zien hoe de christelijke boodschap een zinvol antwoord geeft op de open vraag hoe een menselijk leven kan slagen. Wie in de pastorale praktijk van de kerk probeert zinvol te bemiddelen tussen traditie en moderniteit, vindt in dit boek een uitstekende handreiking. Maar ook wie zich zonder veel achtergrondkennis wil verdiepen de christelijke leer over schuld, vergeving en verlossing, wordt helder wegwijs gemaakt in de materie. Mariéle Wulf doceert moraaltheologie en christelijke ethiek aan de Universiteiten van Tilburg en Utrecht. In de filosofie promoveerde zij op de antropologie van Edith Stein en in de theologie op het pastorale gesprek over schuld. Zij werkte twintig jaar in de pastorale praktijk van de volwasseneneducatie en begeleidde mensen in moeilijke levenssituaties. Eerder publiceerde zij Der Mensch, ein Phänomen (2011), Was ist gut? (2010), Begegnung, die befreit (2009), Schuld, ins Wort gebracht (2008). Bij Parthenon zal in 2013 tevens deel twee verschijnen van Wulfs handboek over moraaltheologie: Denkpatronen in de christelijke ethiek. Wetten - waarheid - waardigheid. Geschiedenis en methoden van de moraaltheologie.

€ 18,99
The diversity of earliest Christianity

How could the early followers of Jesus think so differently about his person and the meaning of his message? The matter is a burning issue since the discoveries of a great number of non-orthodox early Christian texts in the sands of the Egyptian desert, such as the Gospels of Thomas, Mary Magdalene, and Judas.This guide to the wide diversity of beliefs among the first generations of Christian believers explains what these 'new' sources contribute to our knowledge of earliest Christianity. Special attention is paid to various groups of Jewish believers in Jesus and to early forms of esoteric and gnostic Christianity. Based on his first-hand knowledge of the ancient documents, Luttikhuizen makes the religious persuasions of different groups of early Christians accessible for a wider audience.Gerard P. Luttikhuizen is retired professor of Early Christian Studies, University of Groningen, The Netherlands. He published numerous articles andbooks on the literature and history of early Christianity, including Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Traditions (2006). He is initiator of the Themes in Biblical Narrative Series (BRILL).

€ 14,90
Waarom democratie?

West-Europa implodeert. Alleen een revival van religie zal het zielloze Avondland kunnen redden. Er is geen alternatief, alleen een keuze tussen Islam en Christendom.De samenleving die Fred Hamburg ons in dit pamflet voorhoudt, wordt dan ook aangedreven door een transcendente waarheid. In deze herboren gemeenschap die op de ruïnes van haar voorganger zal verrijzen, worden belangrijke besluiten zoveel mogelijk computerondersteund genomen, en wel door bestuurders die aan de allerhoogste eisen voldoen. Daarbij belichaamt de koning de goddelijke norm.Democratie blijkt in deze organische cultuur de slechtste manier om op het niveau van de natie te beslissen. Hamburg bekritiseert daarom au fond het democratisch beslismodel en onthult wie belang hebben bij het sponsoren van deze 'fantasie van zelfbestuur'. Zelden werd u wakker geschud door zo'n politiek incorrect pamflet.Fred Hamburg studeerde rechten en medicijnen. Aan de Universiteit Leiden promoveerde hij op het proefschrift Een computermodel voor het ondersteunen van euthanasiebeslissingen. Gedurende tien jaar was hij speciaal adviseur van de Stichting Medische Ethiek. Thans doceert hij besliskunde en ethiek, en verzorgt hij lezingen over 'ethical decision making'. Eerder publiceerde hij het schotschrift De Pax Americana.

€ 14,99
Leading professionals the natural way

- ALSO AVAILABLE AS EPUB - How can professionals - engineers, physicians, accountants, lawyers, IT-experts but also secretaries and craftsmen - prepare themselves for a promotion to a management position? The time to read and digest the vast amount of available literature on management is often not available. Lex van Gunsteren - one of the pioneers of the Rotterdam School of Management, teachting innovation and crisis management - offers an alternative: Lead your people as if you were the leader, the Alpha, of a herd in nature: * Know how and when to grand privileges to lower ranked staff members and workers * Develop effective leadership fitting your own character and comfort zone * Learn from the many examples of applying the rules of nature Lex A. van Gunsteren (1938) is a business consultant, lecturer and innovator in marine propulsion. As a professor he lectured Management of Technological Innovation at the Delft University of Technology. At a young age he was employed by Lips Propeller Works, where he served as an industrial scientist and later in various positions as a manager. In the shipbuilding group IHC Holland, he was managing director of their shipyard Gusto, specialised in off shore equipment. In the Royal Boskalis Westminster Group, he served as director of corporate planning and R&D. In the late eighties, he founded the innovation company Van Gunsteren & Gelling Marine Propulsion Development in order to develop his invention of the slotted nozzle and the later wing nozzle. He served on various boards for monitoring R&D subsidies, among others as vice chairman of the board of the Dutch Foundation for Technical Sciences STW. Since 1997, he lectures in computer aided decision support in architecture and urban planning at the Faculty of Architecture of Delft University of Technology. His publications include six patents and nine books.

€ 29,90
Rond de crisis

PRESENTATIE IN DE BALIE, AMSTERDAM OP 26 NOV 2011 Een actueel boek over de crisis, geschreven door beleidsmakers uit de hogere regionen van de politiek, rechtspraak en medische wereld. Is de huidige crisis in West-Europa alleen economisch van aard? Leden van de Girard Studiekring menen dat er meer aan de hand is. Dit laten ze zien aan de hand van de mimetische theorie van een van de meest vernieuwende denkers van de 20ste eeuw: René Girard. Zijn theorie over nabootsing in menselijk gedrag en verlangen biedt ons een verrassende kijk op onszelf temidden van de conflicten die ons omringen. Waar halen we onze vermeende authenticiteit vandaan als het gaat om wensen, begeerten, ambities? Hoe gaan we om met onze rivalen? Zijn de conflicten waarin we op tal van terreinen terechtkomen, te beteugelen? Kunnen we leven zonder de zondebokken die ons in het verleden het gevoel gaven bij elkaar te horen? Girards inzichten verbinden vakgebieden en situaties die gewoonlijk als gescheiden worden gezien, zoals economie, godsdienst, rechtspraak, literatuur, media, conflicten, etcetera. Maar ook mensen die op zoek zijn naar 'zichzelf' of bezig zijn met zelfprofilering en statusverhoging, kunnen in dit boek ontdekken hoe hun verlangen wordt gestuurd en hoe imitatie een rol speelt in hun drijfveren. Met bijdragen van: Mark Anspach, Frits Bakker, Erik Buys, Paul Dumouchel, Joachim Duyndam, Wiel Eggen, Michael Elias, Huub ter Haar, Guido Heidendal, Nico Keijzer, Philippe De Keukelaere, André Lascaris, Els Launspach, Melanie van Oort-Hall, Sonja Pos, Simon Simonse, Berry Vorstenbosch en Hans Weigand.Guido Heidendal, Nico Keijzer, Philippe De Keukelaere, André Lascaris, Els Launspach, Melanie van Oort-Hall, Sonja Pos, Simon Simonse, Berry Vorstenbosch en Hans Weigand.

€ 18,99
China's need for small Northern European friends - E-book

Chinese culture and Western culture differ in many ways. This will not change in the longer term. As Director of Construction and member of the management of the Joint Venture between Shell and the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Frans van Gunsteren was responsible for building the petrochemical complex in Daya Bay near Hong Kong. This 3 billion USD project has been the largest joint venture ever of the Chinese government with a foreign investor. In his book Van Gunsteren matches the needs and added value between China and distinctive western industrial territories (e.g. USA, UK, Scandinavia, The Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Australia, Japan, Singapore). The intrinsic obstacles to doing business in the Western way are analyzed. As a reflective practitioner with experience in running large-scale and complex projects in China, Van Gunsteren shows why smaller players such as the Dutch, the Scandinavians, and the Swiss, can do better than others in the match between what China needs longer term and what foreign companies can offer. An example of how things could work out well is given for a Dutch engineering and consultancy company, DHV. His thorough and practice-based analysis explains why, apart from some multinational companies and small and medium-sized sourcing companies, a number of Dutch companies have failed to get the right match. Frans van Gunsteren presently advises Damen Shipyards, DHV and other large companies in China. His activities range from (innovation) strategy and project execution to coaching in execution and mentoring for career development. Publication supported by D.H.V. Enginering, KLM-Air France, Damen Shipyards

€ 14,90
Geld, God en geluk

Voor wie in zijn leven evenwicht zoekt tussen autonomie en overgave, zijn de miniaturen in dit boek over Augustinus een bron van inspiratie. Met zijn geniale inzichten drukte filosoof en kerkvader Augustinus eeuwenlang een stempel op de cultuur in Europa. Als een van de eersten had hij oog voor wat de persoonlijkheid van mensen vormt. In zijn geschriften probeert hij inzicht te geven in onze drijfveren, verlangens en innerlijke conflicten vóórdat we tot 'vrije' keuzes komen. Voor Augustinus is de wereld maakbaar. Aan de andere kant is er niets dat mensen niet hebben ontvangen. Augustinus' denken over geld, geluk en God, of zijn hoop op een voortbestaan na de dood is beïnvloed door deze tegenstelling: dat alles in de wereld maakbaar is, maar uiteindelijk toch vooral een geschenk. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de VU. Voor het Nederlands Dagblad schrijft hij geregeld columns.

€ 22,99
China's need for small northern European friends

A TOP VALUE publication about doing business with China in the longer term. Sponsored by FlyingBlue Club China - KLM and DHV Chinese culture and Western culture differ in many ways. This will not change in the longer term. As Director of Construction and member of the management of the Joint Venture between SHELL and the China National Offshore Oil Corporation, Frans van Gunsteren was responsible for building the petrochemical complex in Daya Bay near Hong Kong. This 3 billion USD project has been the largest joint venture ever of the Chinese government with a foreign investor. In his book Van Gunsteren matches the needs and added value between China and distinctive western industrial territories (e.g. USA, UK, Scandinavia, The Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Australia, Japan, Singapore). The intrinsic obstacles to doing business in the Western way are analyzed. As a reflective practitioner with experience in running large-scale and complex projects in China, Van Gunsteren shows why smaller players such as the Dutch, the Scandinavians, and the Swiss, can do better than others in the match between what China needs longer term and what foreign companies can offer. An example of how things could work out well is given for a Dutch engineering and consultancy company, DHV. His thorough and practice-based analysis explains why, apart from some multinational companies and small and medium-sized sourcing companies, a number of Dutch companies have failed to get the right match. Frans van Gunsteren presently advises Damen Shipyards, DHV and other large companies in China. His activities range from (innovation) strategy and project execution to coaching in execution and mentoring for career development. CHINA IN CHANGE SERIES, VOL.3

€ 22,90
Kunstlevens

In Kunstlevens staan de levensverhalen centraal van dertig hedendaagse Nederlandse beeldend kunstenaars en schrijvers. Rhea Hummel bezocht de kunstenaars in hun ateliers en werkkamers. Zij maakten haar deelgenoot van hun ideeën over hun werk, leven en levensbeschouwing, en de verbindingen die zij hiertussen zien. Hummel liet zich meevoeren door hun bijzondere verhalen en dompelde zich onder in hun wereld. Maar zijn hun verhalen en levensbeschouwingen wel zo authentiek als ze in eerste instantie lijken? In Kunstlevens ontrafelt Hummel enkele mythen en presenteert zij vier types levensbeschouwing en hun belangrijkste vertegenwoordigers:‘Levensbeschouwing à la carte’, ‘Op de hoge’, ‘Toch ben ik niet alleen’ en ‘Want dit alles is mijn religie’. Rhea Hummel (1971) is literatuurwetenschapper en doceert kunsteducatie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen.

€ 14,90
Joods Leven

Uitgave i.v.m. GROTE EXPOSITIE A'DAM 17 NOV 2011 - 15 APRIL 2012 in DE NIEUWE KERK i.s.m. het JOODS HISTORISCH MUSEUM 'Joods Leven, thuis en in de synagoge' maakt in drie helder beschreven stappen wegwijs in het jodendom. Zoals elke godsdienst zoekt ook het jodendom naar antwoorden op de grote levensvragen. Juist de joodse feesten drukken die belangrijke menselijke thema's uit: het verlangen naar vrijheid en verlossing (Pesach), het besef van kwetsbaarheid en de behoefte aan bescherming (Loofhuttenfeest), de behoefte aan inkeer en vernieuwing (Nieuwjaar en Grote Verzoendag), maar ook aan licht in de donkerste dagen (Chanoeka) en uitbundigheid tijdens het carnavaleske Poeriem. De plaats om samen te komen voor studie en gebed is de synagoge: die neemt in het jodendom een centrale plaats in. Maar hoe is een synagoge ingericht en hoe verloopt de eredienst? En welke gebeden en liederen staan centraal bij de wekelijkse viering van de sabbat? Voor een groot gedeelte speelt het joodse leven zich thuis af: bij voorbeeld met het naleven van de spijswetten (koosjer). Allerlei uiterlijke kenmerken zoals de mezoeza, het kokertje naast de deuropening, herinneren aan de geboden. Het persoonlijke leven wordt gemarkeerd door overgangsrituelen, zoals bij de geboorte van een kind, het moment van volwassen worden (bar of bat mitswa), de huwelijksceremonie en rouwrituelen. De joodse kalender, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst maken deze uitgave compleet, en zeer geschikt als eerste kennismaking en praktisch naslagwerk. Edward van Voolen, rabbijn en kunsthistoricus, is conservator bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam en doceert aan het Abraham Geiger College in Berlijn, een opleiding voor rabbijnen.

€ 7,50
Goed Vooruitzicht

Dit pamflet - uitgesproken als oratie aan de Vrije Universiteit - gaat over de grote, diepe onzekerheid over de werking van het aardsysteem en over de werking van de maatschappij. Hoe kunnen samenlevingen en individuele actoren met onzekerheid en complexiteit omgaan? De overkoepelende vraag is hoe gegeven deze onzekerheden de Aarde op een verantwoorde manier bestuurd zou kunnen worden als systeem. En hoe wetenschappers goed vooruit kunnen zien en zeggen waar het op staat, zonder de verdenking van valse profetie over zich af te roepen. Arthur Petersen is Chief Scientist bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar Wetenschap en Milieubeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij Visiting Professor aan de London School of Economics and Political Science en Research Affiliate aan het Massachusetts Institute of Technology.

€ 25,00
Onszelf voorbij

Volgens velen in onze samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti finaal voorbijgelopen. Sinds tien jaar is de toon van het debat in de media en op internet volslagen veranderd. De regering verkondigt dat de multiculturele samenleving is mislukt en dus wordt afgeschaft. Etnische achterstandsgroepen moeten zichzelf maar zien te redden. Populistische uitlatingen doen het goed in Europa - soms met extreem gewelddadige gevolgen. Wie anders meent is soft en hoort vast bij de ‘linkse kerk’. Onszelf voorbij gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. Waar hoor ik bij? En wie hoort bij mij? Dat was vroeger een duidelijke zaak: kerk, vakbond, partij en familie trokken de grenzen. Nu zijn deze vormen van verbondenheid in een stroomversnelling geraakt. Zijn we bang geworden voor wat er voorbij de grenzen van onze eigen groep ligt? Of durven we over die grens heen te stappen, onszelf voorbij? Een team van wetenschappers onderzoekt hoe theatergezelschappen, politieke partijen, kerken en andere groepen hun grenzen trekken én overschrijden. Daarbij speelt steeds de vraag: levert het winst of verlies op om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken? Met bijdragen van: Hanneke Arts-Honselaar, Jonneke Bekkenkamp, Kees den Biesen, Kees de Groot, Frans-Willem Korsten, André Lascaris, Edgar Meij, Peter Nissen, Marleen Rensen, Maarten de Rijke, Inez van der Spek en Joris Verheijen.