Onze titels

€ 12,50
Het volk aan zet

- - SPECIAAL CADEAUBOEKJE VOOR DE WEEK VAN DE KLASSIEKEN - - Een 'politiek incorrecte' tekst uit de vijfde eeuw voor Christus. In een tweetalige editie door Victor Hunink en Fik Meijer Democratie was in de oudheid niet onomstreden. Met de huidige discussies over toenemend populisme, verruwing van de politiek, en kritiek op het functioneren van de overheid, laat deze tekst van Pseudo Xenofon zien hoe actueel klassieke teksten zijn. Dit befaamde pamflet biedt in een spreektaalachtige stijl rake kritiek op de Atheense democratie. In een recht-voor-zijn-raap analyse van effectieve machtspolitiek hoor en zie je als het ware een echte Athener spreken, debatteren en mopperen. De ‘Oude Oligarch’ is pragmatisch en ‘to the point’. Hij toont ons in het klein hoe een politieke grootmacht te werk gaat, en vooral hoe overtuigend eenduidige en zakelijke argumenten zijn.

€ 19,50
Paradoxaal China

Deel 2 van CHINA IN VERANDERING, de meest informatieve reeks over het nieuwe China, geschreven door bekende China specialisten.Over China wordt veel beweerd, geschreven en gesproken. Is China een kolonisator in Afrika of een partner in de ontwikkelingshulp? Is China een dictatuur die mensenrechten schendt of een democratie-in-wording?Moeten we vrezen voor Chinese productkwaliteit of wordt Nederland juist overstroomd met Aziatische hi-tech? Het lijkt vrijwel onmogelijk om uit te vinden wat er waar is van onze perceptie van China. Sterker nog, door degrote Chinese culturele, regionale en economische diversiteit is alles wat je over China beweert waar én tegelijk onwaar.Paradoxaal China is geschreven door bekende Chinaspecialisten. Het legt het spanningsveld bloot tussen westerse percepties en de Chinese realiteit, en belicht vlot en degelijk China's ontwikkeling in zijn tegengestelde facetten.Peter Ho is hoogleraar Chinese Economie en Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden, en publiceerde diverse boeken over China waaronder het succesvolle 'Dat is Chinees voor mij' (2008).Met bijdragen van:• Jan Willem Blankert - Europese Commissie• Gladys Pak Lei Chong - Universiteit van Amsterdam• Meine Pieter van Dijk - UNESCO-IHE, Delft; ISS, Den Haag; Erasmus Universiteit Rotterdam• David Fouquet - Asia-Europe Information Project, Brussel• Marieke Havinga - China Business Institute• Peter Ho - Universiteit Leiden• Ingrid d’Hooghe - Instituut Clingendael • Boi Boi Huong - journalist • Jeroen de Kloet - Universiteit van Amsterdam • Frans-Paul van der Putten - Instituut Clingendael • Marlou Visser - Rijksuniversiteit Groninge

€ 12,90
Om naar u te luisteren

“Een uitmuntend voorbeeld van goed presentiepastoraat."In Nederland zijn veel ouderen ondergebracht in een verpleeghuis, ziekenhuis of hospice. Het gaat om mensen die uit hun gewone doen zijn gebracht: de vanzelfsprekendheid van hun leven is verdampt. Vanwege hun geestesgesteldheid is contact uiterst moeizaam. Gebruikelijke gesprekstechnieken en antwoorden op vragen over lijden en dood zijn daarom niet bruikbaar in het zogenaamde 'presentie-pastoraat'.In waaier van 26 gesprekken laat Pastor Henk van Breukelen zien welke luisterhouding wel vruchtbaar kan zijn voor een goed contact met deze ouderen. Dat vraagt zitvlees en langdurig luisteren om tot hen door te dringen. Wat is wezenlijk? Wat is valse ruis? Hebben zij inzicht in wat hun is overkomen? Hebben wij 'anderen' dat wel? Soms gaat pas in de laatste dagen van een mens het levensdoek open, meestal zonder applaus omdat er niemand meer in de zaal zit.Een boek over de ware betekenis van 'luisteren', bestemd voor wie werkzaam is in de ouderenzorg. Met prachtige gouaches, gemaakt door kleinkinderen van deze opa's en oma's.Priester Henk van Breukelen (1930) was dertig jaar lang werkzaam als studentenpastor in Leiden en vervulde daarnaast verschillende onderwijs- en bestuursfuncties, voornamelijk in de gezondheidszorg. Hij is als Pastor verbonden aan Zorginstelling Topaz.

€ 35,00
Multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk

Serie Samenleving in perspectief. Een aanpak voor de verbetering van maatschappelijke praktijken, deel 4Hoe kunnen we sociaal samenleven als pluriforme mensen in een gedeelde wereld? Bij verbeteringen in de sfeer van mobiliteit, zorg, agro-food, energie, onderwijs, bouw, water en de financiële wereld, staat deze vraag centraal. Projectleiders, programmamanagers, lijnmanagers, politici en beleidsmakers, iedereen die doelgericht opereert in een complex spelersveld wil hierover nadenken! Voor bruikbare antwoorden bestaat veel belangstelling. De serie Samenleving in perspectief biedt hiervoor een theoretisch kader en uiterst praktische instrumenten. Multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk [deel 4 in de serie] bevat een praktische vertaling van het concept als geheel. Hoe krijg je grip op veel partijen? Hoe kom je in de dagelijkse praktijk met een veelheid aan actoren tot resultaten? Het boek dekt stevig theorie en praktijk, het is voorzien van voorbeelden uit de adviespraktijk van Diepenmaat en biedt gerichte opdrachten voor toepassing in uw eigen situatie.Dit zeggen cursisten over de methode en hun docent: Heerlijke bottom-up praktijkkennis met theoretisch kader. Mooie combinatie theorie en praktijk. Goede methodes om complexe problemen te ontrafelen en naar nieuwe oplossingen en coalitiepartners te zoeken. Ga het zeker uitproberen! Zeer goede docent. De filosofische grondslag van de serie vormt het reeds verschenen eerste deel: Een filosofie van de maatschappelijke praktijk. Dit introduceert het 'recursief perspectivisme' en zet de lezer aan tot een resultaatgerichte manier van kijken naar de complexe werkelijkheid die we ervaren. Dr Henk Diepenmaat (1962) voert een praktijk in multi-actor procesmanagement: Actors Procesmanagement BV (info@actors.nl). Als denker én doener werkt hij samen met het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit en het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is onder meer werkzaam in de sectoren duurzaamheid, agro-food, mobiliteit, bouw, energie, milieu, zorg en onderwijs. 'Multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk betreedt zonder verder dralen het landschap, waar het eerste deel in de serie Samenleving in perspectief uitzicht op biedt. Dat resulteert in een boeiende tocht met praktische relevantie.' Jacqueline Cramervoormalig minister van VROM

€ 29,90
Handboek jongeren en religie

>> Bij aanbieding: geleverd met A-korting vanaf 3 ex. (met RvR)Na lange tijd weer een nieuw handboek over jongeren en religie; met actueel onderzoek, best practices, tips en contactadressen - Voor het eerst is ook de situatie van moslimjongeren in Nederland in kaart gebracht!Flaptekst:Zappers, relishoppers, legobouwers. Jongeren in Nederland; je ziet ze nauwelijks nog in de kerk of de moskee. Toch zijn ze wel degelijk bezig met zingeving en religieuze activiteiten. Ze bewegen zich in diffuse sociale netwerken en zijn moeilijk te traceren, laat staan langdurig te binden. Hoe stellen deze jongeren hun eigen bouwpakket van zingeving samen en waaruit kiezen ze? Uit de tradities van de grote wereldreligies? En waaruit nog meer? Welk effect heeft de religieuze erfenis van ouders op jongeren? Welke bronnen boren moslimjongeren aan voor hun religieuze zingeving? Wat voor adviezen kunnen jongerenwerkers geven aan religieuze instituten?Het Handboek Jongeren religie toont de stand van zaken en laat zien welke rol voor godsdienstige instituten als de kerk en de moskee kan zijn weggelegd. Met behulp van een nuttige typologie van de verschillende groepen jongeren wordt het veld van religieus jongerenwerk inzichtelijk. Actueel onderzoek door verschillende specialisten in het veld van jongerenpastoraat, jeugdwerk en islamitisch jongerenwerk, wordt afgewisseld met best practices: voorbeelden van succesvolle projecten met jongeren, waaronder swingende jeugdkerken uit neo-evangelicale hoek, eucharistievieringen voor tieners, een bezoekgroep voor jonge gedetineerde moslims en een Ramadan festival. Bij de best practices worden telkens ook tips, contactgegevens én valkuilen vermeld.Met bijdragen van Nora Asrami, Angela Berben-Schuring, Clazien Broekhoff-Bosman, Monique van Dijk-Groeneboer, Toke Elshof, Joris Kregting, Martijn de Koning, Jacques Maas, Johan Roeland en Hijme Stoffels.AGENDA: - Symposium over Jongeren in religie op de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht op donderdag 11 nov 2010, zie www.uvt/fkt- Kloosterweekend op 28 en 29 jan 2011 in het Dominicanenklooster te Huissen

€ 12,90
Als ik wij word

Als ik W!J word: Nieuwe vormen van verbondenheidAls de individualisten die we allemaal zijn, blijven we in onze samenleving steeds op zoek naar vormen van 'samen'. Traditionele gemeenschapsvormen staan onder druk en nieuwe vormen kristalliseren zich uit. Welke kansen bieden deze nieuwe vormen van verbondenheid en waar begint het te wringen? De sociologen, theologen en andere wetenschappers in deze bundel hebben ieder voor zich een ‘nieuw wij’ onderzocht: van het innig gevoel van verbondenheid onder deelnemers aan een stilteretraite tot de kortstondige gedeelde ervaring van een toneelstuk. Daarbij zoeken ze de balans tussen de persoonlijke betrokkenheid die nodig is om je te verbinden, en de nuchtere distantie die bij wetenschap hoort.De essays vormen een boeiende verkenningstocht langs veranderende structuren, klassieke uitsluitingsmechanismen en nieuwe mogelijkheden. Ze zijn de eerste presentatie van de resultaten van het meerjarige onderzoeksproject van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving: Op zoek naar een nieuw ‘wij’ in Nederland. Met bijdragen van Jonneke Bekkenkamp, Kees den Biesen, Kees de Groot, André Lascaris, Nico Schreurs, Inez van der Spek en Joris Verheijen.

€ 22,90
Zingeving als spel

Het nieuwe boek van de antropoloog André Droogers gaat over de macht die religie uitoefent op haar aanhangers en de spanningen en wantoestanden waartoe dat leidt. In de Nederlandse samenleving een hot topic (Islam, Rooms-katholieke kerk).Geloof, twijfel en ongeloof zijn van oorspong religieuze spelvormen. Religie, of die nu wordt beoefend in een kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst gespeeld, want het gaat om serieuze vragen over persoonlijk geluk en samenleven met anderen. Tegelijk vormt die ernst een valkuil, want binnen elke vorm van georganiseerde levensbeschouwing, ook de niet-godsdienstige, gaat macht al snel een rol spelen. En machthebbers hebben zo hun eigen belangen. Macht laat religie van karakter veranderen: het speelse element verdwijnt en één visie op mens en samenleving wordt overheersend. Dat leidt tot conflicten tussen mensen en tot spanningen tussen religies onderling. Een speelse vorm van spiritualiteit maakt zingeving weer vrij en open. Het maakt het mogelijk de eigen visie serieus te nemen zonder in absolute claims te vervallen. De afnemende sociale controle in onze moderne samenleving biedt een prachtkans om dit zingevingspel weer voluit te gaan spelen. Exclusief denken wordt weer inclusief, en dat brengt mensen bij elkaar zoals religie van oorsprong beoogt. Machtsprocessen hebben het spelelement stelselmatig verdrongen. Dit boek biedt een weg terug. Een helder geschreven gids voor zelfstudie en groepsgesprekken. Met doordenkvragen voor eigen verwerking.André Droogers is emeritus hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

€ 16,90
Hoezo te oud?

EEN WEGWIJZER BIJ ORIËNTEREN EN SOLLICITEREN(Blurb:) Scherpe waarnemingen en heldere analyses, met de nodige dosis humor. Over het lot dat ons kan treffen vanaf ons 50ste jaar. - Ed Nijpels ‘HOEZO TE OUD?’ is een wegwijzer bij oriënteren en solliciteren voor 50-plussers. Het biedt praktische adviezen, tips & trucs, en beschrijft ook de valkuilen op weg naar een nieuwe baan, een eigen bedrijf of andere zinvolle tijdsbesteding op oudere leeftijd. Het boek is geschreven in de vorm van een gesprek met de baanloze 50-plusser. Realistisch en confronterend, maar ook met humor en mededogen. Want 50-plussers die hun baan verliezen komen terecht in een nieuwe wereld. Terugkeer naar werk is moeilijk en soms onmogelijk. Ook kunnen nieuwe dingen een rol gaan spelen, zoals fysieke slijtage en financiële zorgen. Bedrijven staan vaak afkerig tegenover een oudere werkzoekende, ook omdat deze het solliciteren op leeftijd verkeerd aanpakt. Er zijn allerlei blokkades, zoals onnatuurlijke gezagsverhoudingen, generatiekloven en onrealistische salarisverwachtingen. Ad Morenc, die als arbeidsdeskundige al 20 jaar werkzoekende ouderen begeleidt, laat zien hoe het wél kan: een nieuwe baan en een zinvolle toekomst vinden door zorgvuldig en goed voorbereid te zoeken en te solliciteren. Wie als 50-plusser een baan zoekt wordt door ‘HOEZO TE OUD?’ meteen op het goede spoor gezet.Ook werkgevers die hun personeelsbeleid ’50plus-proof’ willen maken, vinden alle belangrijke informatie daarover in dit boek. Door de vergrijzing en het tekort aan jong personeel worden zij gedwongen hun personeelsbeleid aan te passen aan de grote en rap groeiende groep werkzoekende babyboomers. Vooroordelen over hun inzetbaarheid worden weggenomen en waar aanpassingen op het werk of aan het arbeidscontract noodzakelijk zijn, bespreekt ‘HOEZO TE OUD?’ de mogelijkheden en regelingen. Ook de sollicitant kan daarmee zijn voordeel doen tijdens een sollicitatiegesprek. Verder bevat dit boek onmisbare kennis voor uitkeringsinstanties en re-integratiebureaus, die medioren begeleiden naar nieuw werk, en voor uitzendbureaus die bemiddelen in 50-plussers.

€ 16,90
Filippi: hoe het christendom in Europa begon

EEN HISTORISCHE REISGIDS COMPLEET MET FOTO'S VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, PLATTEGRONDEN EN VERTALINGEN VAN DE RELEVANTE TEKSTEN In de glooiende heuvels van Noordoost Griekenland liggen de resten van de oude stad Filippi. Inscripties in mozaïeken en gedenkstenen vertellen veel boeiends over de geschiedenis van deze Grieks-Romeinse stad. Samen met de informatie uit het bijbelboek Handelingen en de Filippenzenbrief van de apostel Paulus, die zelf de stad bezocht, kunnen we ons een goed beeld vormen van het leven van de eerste christenen. Ook weten we van allerlei fascinerende details, zoals van de diaken die een greep in de kas deed en het feit dat de gemeente elementen overnam van een oudere cultus die in Filippi gangbaar was. Hoe organiseerden deze eerste christenen zich en hoe wisten ze zich te handhaven? Hadden ze bij voorbeeld al zoiets als een kerkenraad? En hoe ging die kleine gemeente om met de andere vormen van godenverering in de stad en met het openbaar gezag? Wie de archeologische opgraving in Filippi wil bezoeken, vindt in dit boek een schat aan informatie: een samenhangend verhaal over het ontstaan en functioneren van de eerste christengemeenschap in Europa, een vertaling van de relevante bijbelse teksten en een praktische reisgids compleet met plattegronden en foto’s.

€ 17,90
De evolutie van brein en bewustzijn

Bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling zijn weer actuele thema's geworden in het Darwinjaar, vooral dankzij discussies rond het boek 'Eindeloos Bewustzijn' van Pim van Lommel. Twee invloedrijke denkers koesterden daar soortgelijke ideeën over: de psychiater Carl Gustav Jung en de paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin. Beiden zagen in de toekomst van de mensheid vooral een rol weggelegd voor het individu en de evolutie van onze hersenen. Dit boek vergelijkt het werk van Jung en Teilhard de Chardin met elkaar en bespreekt hun filosofische vooronderstellingen. Volgens Teilhard is de persoon de belangrijkste vrucht van de evolutie tot nu toe, en kan evolutie eigenlijk alleen maar succesvol verlopen door verbetering van persoonlijke kwaliteiten van mensen. Volgens Jung wordt ieder van ons ten diepste gestuurd door het gezamenlijke geheugen van de mensheid: het collectief onbewuste. Evolutie is voor Jung mogelijk als ieder mens inhouden uit dat collectief onbewuste weet te verwerken in zijn eigen leven. Beide invloedrijke denkers meenden dat de ontwikkeling van de wereld afhankelijk is van de ontplooiing van het individu. En daarmee legden ze een belangrijk fundament voor een overtuiging die vandaag de dag steeds meer aan terrein wint: namelijk dat voor een ecologisch verantwoorde inrichting van de aarde een evolutie van het bewustzijn nodig is.