Boeddha en Christus € 13,50
Boeddha en Christus

In onze tijd horen we vaak spreken over Boeddha en het boeddhisme. Het verlangen om het boeddhisme te begrijpen is in de westerse cultuur nog vrij recent. Steiner schetst met enkele pennestreken de wezenskenmerken van het boeddhisme en beschrijft daarnaast de essentie van Christus en het christendom. Wat vereist het boeddhisme en wat het christendom? Nader ingaan op de diepste impulsen van beide leringen, dat is wat er in deze voordracht gebeurt. Een kristalhelder beeld van het wezen van boeddhisme en christendom.

Antroposofie en rechtsextremisme € 15,00
Antroposofie en rechtsextremisme

Regelmatig kom je beschuldigingen betreffende racisme en/of rechtsextremisme tegen van Rudolf Steiner en de antroposofie. Ook het etiket ‘antisemiet’ kreeg Steiner opgeplakt. In de Nederlandse pers duiken soms verdachtmakingen en verwijten aan het adres van antroposofen op. Dat vraagt om een gedegen studie van deze gevoelige, maar essentiële materie. Peter Selg maakte diepgaand studie van Steiners visie en uitspraken, én van de gedragingen van diverse antroposofen o.a. in de nazitijd. Hoe reageerden antroposofen op Hitlers machtsovername? Kun je affiniteit bespeuren van antroposofische kringen met rechts-radicaal gedachtengoed? In drie delen beschrijft Selg deze materie: - Steiners houding jegens nationaalsocialisme, rechtsextremisme, racisme en antisemitisme; - hoe de antroposofen zich hebben gedragen tussen 1933 en 1945; - de uitdagingen en moeilijkheden die met deze thema’s samenhangen. Een boekje dat op verfrissende wijze opheldering geeft over dit zompige gebied en zelfkritiek niet uit de weg gaat.

De techniek € 15,00
De techniek

De mens was nog nooit zo diep in techniek ondergedompeld als nu. We reizen over de wereld, we zijn elektronisch in verbonden met mensen en apparaten, we gebruiken ‘social media’ en het internet. Geen huishouden zonder machines. Daar liggen uitdagingen voor ons. De mens heerst over de techniek maar wordt ook beheerst door de techniek, raakt in de ban ervan. Ons lot wordt door technologie bepaald. ‘De mensen gaan steeds meer op machines lijken,’ aldus Steiner. Wat zijn daar de gevolgen van? Wat doet dit met ons denken en ons voelen? Kunnen we tegenwicht ertegen scheppen? Een boekje met verrassende inzichten én handvatten voor ons dagelijks leven.

Beleef de Dinkel € 26,95
Beleef de Dinkel

Het boek 'Beleef de Dinkel' is een ode aan deze schitterende kleine laaglandrivier in Noordoost-Twente. De internationale bekende natuurfotograaf Paul van Gaalen heeft deze unieke meanderende rivier, een van de weinigen nog in Nederland, en haar achterland in aansprekende beelden vastgelegd. Vanwege de historische verhalen en achtergrondinformatie van bijzondere landschapstypen met hun specifieke flora en fauna heeft elke bezoeker van de Dinkelvallei met dit schitterende boek een waardevol document in handen.

Vlinder op mijn hand € 13,50
Vlinder op mijn hand

“We reden op de fiets, jij in een stoeltje voorop, ergens in Drenthe, op een zonnige zomerdag, toen het ineens en zonder directe aanleiding door me heen flitste: ik heb een gehandicapt kind... Die flits vervaagde weer, en ook al zag ik in de jaren die volgden de moeite die jij had om goed in je lichaam te komen, het duurde nog jaren voor die flits zich opnieuw verdichtte: toen ik het formulier in handen hield waarop van officiële zijde vermeld stond dat jij ´100% zwaar gehandicapt´ was. Ik weet nog goed hoe verbijsterd ik was: wordt dat zó gezien in de buitenwereld...?! Ik zag jou vooral en bovenal als het stralende mensenkind, de prachtige mens die je was. Mijn zoon. Het kind wiens moeder ik ben. De mens die mij moeder maakte. Die mij zo rijk maakte dat er geen woorden voor zijn.”

Kind van Glas € 22,50
Kind van Glas

In de autobiografie Kind van Glas beschrijft Mary van den Brink op eerlijke, meeslepende wijze de strijd tegen de drugsverslaving van haar zoon Bas. Zij neemt je mee in haar worsteling met een verslaafd kind. De strijd die zij beiden hebben geleverd. Het afstoten en aantrekken. Gesprekken met hulpverleners. Bezoeken in gevangenissen-en afkickklinieken. Maar bovenal, de liefde voor haar kind. Als Bas steeds dieper wegzakt in de verwoestende draaikolk van drugs, afkicken en terugvallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Bas verlaat de familie maar zijn moeder weigert hem los te laten. Gedreven blijf ze naar hem zoeken. Uiteindelijk vindt ze hem. Ze is naïef en denkt dat ze hem kan helpen door het aanbieden van onderdak en haar onvoorwaardelijke liefde. Mary is van mening dat verslaving geen keuze is. Ze schreef dit boek daarom niet alleen voor zichzelf maar voor alle ouders die worstelen met een verslaving van hun kind. Die verslaving in stand houden door financieel te blijven steunen. Die hun kind niet los kunnen laten of dat juist wel doen. De wanhoop nabij zijn, zich te lang sterk hebben gehouden, geen uitweg meer zien. Zich schamen voor vrienden, familie en omgeving, met suïcidale gedachten rondlopen, de hoop op genezing hebben opgegeven. Mary schreef eerder Vlinder in Amsterdam, over een jonge transgender voor wie ze zich een tweede moeder voelde.

De kunst van het genezen € 25,00
De kunst van het genezen

De in Engeland in 1923 gehouden voordrachten waren bedoeld voor zowel artsen als leken. Steiner schetst van de mens de basisbeginselen, maar stoot vervolgens door naar diepgaandere inzichten. Alleen uit een spiritueel mensbeeld kan een geneeskunde ontstaan die de hele mens omvat. De bewonderenswaardige vooruitgang van onze natuurwetenschap heeft ongelooflijk veel bereikt ten aanzien van de kennis van de fysieke wereld. Steiner realiseerde zich hoe vurig de moderne mens in feite verlangt naar een uitbreiding van de bestaande, materialistische visie op de mens, en op gezondheid en ziekte. Daaruit wordt dan de nieuwe geneeswijze ‘geboren’. De snelle opmars van de antroposofische geneeskunde in de wereld is inmiddels niet te stuiten. Aan de hand van vele voorbeelden schetst Steiner o.a.: Hoe ontstaan ziekten?; Waarom worden wij ziek?; Therapieën en geneesmiddelen; Ziektebeelden en medicijnen. Een verhelderende visie op de kunst van het genezen.

Dromen over Anne Frank € 20,00
Dromen over Anne Frank

Gedurende haar verblijf in de woning van de familie Frank op het Merwedeplein in Amsterdam, maakt de Syrisch-Koerdische schrijfster Maha Hassan kennis met Anne, onder meer door de foto’s die ze aan de muur ziet hangen. Ze raken met elkaar in gesprek en al snel kruipt Anne steeds meer onder Maha’s huid. Terug in Parijs lukt het haar niet om haar verslag over het verblijf in Amsterdam te voltooien. Er is een reis naar de Palestijnse stad Ramallah voor nodig om te beseffen dat Anne Frank nog niet uit haar systeem is verdwenen. Een reis die ervoor zorgt dat Maha Hassan voortaan anders naar Israël kijkt.

Atlas voor gemeenten 2022 € 65,45
Atlas voor gemeenten 2022

De Atlas voor gemeenten 2022 (beschikbaar vanaf 22 juni 2022) vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren en laat voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd zien. Het thema voor 2022 is: Wonen, met daarbij speciale aandacht voor de krapte op de woningmarkt.

Vrouwenpalet € 26,95
Vrouwenpalet

Met 'Vrouwenpalet' bieden Museum Dr8888 en Museum De Wieger een podium aan 24 vrouwelijke kunstenaars en geven daarmee een veelzijdig beeld van de vrouwelijke avant-garde in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het boek toont een doorsnede van de moderne stromingen én vertelt het verhaal van deze bijzondere vrouwen waarbij hun keuzes binnen de tijdgeest worden geplaatst. Aan bod komen bekende en minder bekende kunstenaars, onder wie Charley Toorop, Jacoba van Heemskerck, Else Berg, Lou Loeber, Alida Pott, Anna Sluijter en Jemmy van Hoboken. In bondige biografieën worden de levensverhalen van deze vooruitstrevende vrouwen geschetst. Daarnaast gaan de auteurs dieper in op de positie van vrouwelijke kunstenaars. Wat waren de (on)mogelijkheden, welke keuzes moesten zij maken en welke wegen hebben zij vrijgemaakt voor generaties na hen?

De Sportfotobijbel € 25,00
De Sportfotobijbel

Ontdek hoe je de mooiste sportfoto's maakt met deze 101 eenvoudige praktische tips. Inclusief toegang tot online fotografiecursussen.Een sportfoto maken is een vak apart. Je komt thuis van een sportwedstrijd en bijna al je foto's zijn onscherp. Het plezier in je het maken van sportfoto's is zo snel weg. Bij de volgende wedstrijd blijft je camera thuis. Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Je wilt juist een mooie foto van je zoon of dochter in actie! Een foto waarop je juist dat mooie belangrijke moment vastlegt en waarop ze jaren later nog trots terug kunnen kijken. In dit boek geeft sportfotograaf Nico Delmeire je eenvoudige, praktische tips waardoor je perfecte sportfoto’s kunt maken onder alle omstandigheden. De Sportfotobijbel Je ontdekt bijvoorbeeld: * Hoe je die ene actie perfect scherp in beeld krijgt, ook als je in een donkere hal fotografeert * Wat de beste plek is om de foto te maken die geen van de andere fotografen heeft * Hoe je zowel binnen als buiten beweging kunt bevriezen, zodat je het juiste moment pakt * Hoe je emotie vastlegt, zodat je niet thuis komt met een kiekje * Creatieve tips waarmee je van een sportfoto een andere dimensie kunt geven * Hoe je -ondanks dat je bij sport nooit weet wat er gebeurt- toch dat plaatje maakt wat je vooraf in gedachten had Met dit boek wil ik je inspireren om met plezier prachtige sportfoto's te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden. Bij dit boek ontvang je ook gratis een maand lang toegang tot meer dan 100 online cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking.

Het recht om jezelf te zijn € 19,50
Het recht om jezelf te zijn

Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ien Dales (1931-1994) was vanaf 1987 twee jaar burgemeester van Nijmegen. Ze maakte in die korte tijd indruk door haar grote betrokkenheid bij de stad. Als minister van Binnenlandse Zaken, vanaf 1989, verdedigde zij onvermoeibaar het anti-discriminatiebeginsel in artikel 1 van de Grondwet. COC Nijmegen stelde in 1996, bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum, een jaarlijkse prijs in voor personen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor gelijke rechten en het tegengaan van discriminatie, zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet. Het was vanzelfsprekend dat deze prijs naar Ien Dales vernoemd werd. In 1998 werd, bij gelegenheid van de uitreiking van de burgemeester Dales prijs, de eerste burgemeester Dales lezing gehouden. Een prominente spreker geeft daarin vanuit zijn of haar beroepspraktijk een visie op de werking van artikel 1. Zowel de prijs als de lezing, altijd uitgesproken in de Nijmeegse Raadzaal, zijn inmiddels instituten geworden.